X
Maak direct uw reservering

Bel +31(0)73 - 6 926 926 voor hulp of informatie of mail naar info@hotel-central.nl

Hotel Central en Familie Rademaker: ruim honderd jaar samen in gastvrijheid

De Norm van Nu. De waarden van toen.
Golden Tulip Hotel Central in ’s-Hertogenbosch is een hotel met een rijke geschiedenis en een markante familiehistorie. Een bron van Bourgondische gastvrijheid en bruisend middelpunt van activiteiten in een entourage op hoogwaardig, internationaal niveau. Hèt verhaal van een bijzondere dynastie van hoteliers in een bijzonder pand. Beleef Den Bosch in al zijn mooie facetten in en om Hotel Central!

Een rijke historie
De geschiedenis van Hotel Central gaat terug tot 1896. In dat jaar kocht Jos van Eugen het pand genaamd ‘De Leeuwenborgh’, het toenmalige postkantoor, en start daarin café Central. Al in 1905 neemt J.P.E.J. (Johan) Rademaker dit café over en vormt het direct om tot Hotel-Café-Restaurant Central. Hiermee is het begin gemaakt van een lange en mooie familiehistorie. Vier generaties lang heeft de familie Rademaker nu al de leiding over dit gerenommeerde hotel en bouwde het uit van 24 ‘ruime en luchtige kamers’ tot een complex met 125 luxueuze, superieure kamers, 12 multifunctionele zalen, een restaurant, brasserie en 2 bars. En dat alles nog steeds op diezelfde unieke plek aan de Markt, in hartje centrum van één van de meest gastvrije steden van Nederland, ’s-Hertogenbosch.

Niet één maar vele panden
Wanneer u zich in het huidige Hotel Central bevindt zult u het niet direct merken. Hotel Central lijkt één pand met vloeiende overgangen van receptie en restaurant naar de zalen en hotelkamers. Maar daar is heel veel en hard werk aan vooraf gegaan. In de loop der jaren breidde het pand steeds verder uit. Iedere keer wanneer zich de mogelijkheid voordeed om naastgelegen ruimte te kopen, werd die niet onbenut gelaten. Met grote creativiteit werd ruimte geschapen waar die niet eens leek te zijn. En dat allemaal om te komen tot optimale faciliteiten en bedrijfsomvang binnen de binnenstedelijke mogelijkheden. Telkens weer slaagde de familie Rademaker er met hun vaste toeleveranciers in om een uitbreiding naadloos in te passen in het door haar bedachte concept. Met als uitgangspunt ‘vasthouden wat goed is en aanpassen aan de hoogste eisen van de huidige tijd’. Dit uitte zich steeds weer opnieuw in een ruim aanbod van diverse soorten kamers, zalen en andere facililteiten.

Gastvrijheid als traditie
Al ruim honderd jaar schrijft de familie Rademaker historie met de wijze waarop zij hun gasten met hun grote gastvrijheid ontvangen. Al vier generaties lang. Begonnen in 1905 met Johan Rademaker, in 1948 opgevolgd door zoon Jan en diens zoon Jan Jr. De andere zoon Anton en diens zoon Tonny exploiteren toen het Oranje Hotel, vanaf 1919 eigenlijk bedoeld als dependance van Hotel Central aan de Verwersstraat. Op 1 januari 1959 koopt ‘neef’ Tonny Hotel Central van zijn oom. Daarmee neemt de derde generatie definitief de leiding over het hotel. Nadat ook drie van de kinderen van Tonny (Dorith, Tonny Jr. en Frank) het vak geleerd hadden in ‘de zaak’, treedt in 1991 dochter Karin toe tot de directie van Hotel Central. inmiddels was het hotel al sinds 1973 aangesloten bij de internationale franchiseketen Golden Tulip. Samen met haar vader vormt zij gedurende maar liefst 24 jaar ‘de directie’, totdat Tonny in 2015 op 91-jarige leeftijd komt te overlijden. Nog steeds in dienst en actief als directeur van Hotel Central en daarmee naar alle waarschijnlijkheid de langst in functie zijnde (gedurende 73 jaar!!!) hoteldirecteur in de geschiedenis van Nederland. Sindsdien voert dochter Karin (4e generatie) de directie over het hotel in haar eentje. Zij is in Nederland opgeleid en internationaal gevormd in het hotelwezen. En is daarmee de verpersoonlijking van wat Hotel Central is: Bourgondisch gastvrij met internationale allure!

Een unieke locatie
In het midden van het oude stadshart, aan de rand van de historische Markt bevindt zich wat de Bosschenaar wel aanduidt als ‘de huiskamer van de stad’. Beter kan het niet worden uitgedrukt, de huiskamer is namelijk het warmste, gezelligste plekje van het huis, dat geborgenheid biedt. Daar waar het goed toeven is na gedane arbeid, waar je heerlijk tot rust komt in je eigen vertrouwde omgeving. Hotel Central heeft deze mooie benaming niet voor niets verworven. Al meer dan honderd jaar biedt Hotel Central gastvrijheid aan vele Bossche activiteiten, verschillend van aard en soort. Maar is ook de plaats waar de Bosschenaar zich naadloos mengt met de nationale en internationale hotelgasten. Aan de bar, in het restaurant, op elke plek in het hotel ontmoet de hotelgast de bijzondere warmte en gastvrijheid van de lokale hotelgast. Een Bosschenaar zit immers niet om een praatje verlegen. En zal elke kans aangrijpen om de hotelgast te wijzen op de unieke bezienswaardigheden waarover zíjn stad beschikt: de kathedraal Sint Jan, de musea, de nog immer pittoreske straatjes, de stadswallen en de in al zijn pracht herstelde binnenstadsrivier De Dommel, die zich al eeuwen tussen en onder de huizen doorslingert.

‘De Leeuwenborgh’, ‘Het kapitale huis'
Het pand ‘De Leeuwenborgh’ vormt nog steeds de basis van Golden Tulip Hotel Central en werd gebouwd in 1409. Het bevindt zich in goed gezelschap van wat waarschijnlijk het oudste bakstenen pand van Nederland is, de Moriaen (volgens overlevering gebouwd in 1220, op slechts enkele honderden meters Van Hotel Central). Het pand De Leeuwenborch is al duidelijk te zien op het voor Nederland belangrijke schilderij De Lakenmarkt, dat dateert uit ca. 1525. ‘Het kapitale huis De Leeuwenborch’ werd gebouwd door ridder Dirck de Roover, ‘Heer van de Nemelaer’. Het pand werd vervolgens gekocht door de welgestelde koopman Louis Ryelman, genaamd Beys. Hij bood in 1504 de geëerbiedigde gemalin van keizer Maximiliaan van Oostenrijk, keizerin Blancke Maria, onderdak in zijn voor die tijd kapitale pand. Na diens dood werd het pand gekocht door Maarten Campen Aerdszn. die het pand de naam ‘Campenshuizinghe’ gaf. In de daaropvolgende twee eeuwen was het ‘Corps de Garde’, waarin de Hoofdwacht van het garnizoen gevestigd was. Hieraan herinnert de naam De Hoofdwacht in het pand nog steeds. Daarmee worden de unieke keldergewelven aangeduid, daterend uit de gotische tijd. De ruimte wordt nu nog gebruikt voor ontbijt en ontvangsten. Wanneer u goed kijkt, ziet u de oude muurijzers nog waaraan de gevangen in die tijd vastgeketend hebben gezeten. Vanaf 1869 genoot het pand bekendheid in Den Bosch en omgeving als het grote postkantoor. In 1896 werd het gekocht door Jan van Eugen, die er zijn café Central begon.

Verbouwing op verbouwing…
In 1937 vond de eerste ‘grote’ verbouwing plaats van Hotel-Café-Restaurant Central. Een ‘grote verbouwing’ is in de betekenis van de familie Rademaker ook echt ‘een grote verbouwing’. De krant noemde de verbouwing en vernieuwing van het hotel destijds ‘een werk van groote beteekenis’ en dat wil wat zeggen. Het pand kreeg niet alleen een fraaier aanzien ‘geheel naar de eischen van de tijd’ maar werd door de ‘schoonheid en behaaglijkheid die de architect tevoorschijn wekte’ tegelijk ook ‘ knusser en gezelliger’. Deze grote verbouwing werd echter in de oorlog met achttien voltreffers vrijwel teniet gedaan. En voorzover dat daardoor al niet was geschied, voltooide een stevige binnenbrand tijdens de Bossche kermis het geheel. 65 gasten konden ternauwernood door de brandweer gered worden uit de vlammenzee. Het gevolg was dat de bouwvakkers weer geheel opnieuw aan de slag konden. In die tijd, rondom de 2e wereldoorlog stond Central bekend als ‘één der grootste, fraaiste en gezelligste cafés van het land’.

…uitbreiding op uitbreiding
In 1960, vlak nadat de ‘jonge Tonny’ Rademaker het hotel had gekocht van zijn oom, deed zich een unieke kans voor: het naastgelegen pand ‘De Kroon van Frankrijk’ kwam te koop. Dit vormde de eerste integratie van een ander pand in Hotel Central. Aan de voorzijde is het onderscheid tussen de twee panden nog steeds zichtbaar; het ene vormt beneden de toegang en centrale hal, het andere het brasseriegedeelte. In het hotel is geen verschil te ontdekken door de natuurlijke overgangen. Jaren van dynamiek volgden en kwamen tot uiting in een reeks van verbouwingen en vernieuwingen. Soms ingrepen kleinschalig van aard, soms veelomvattend. Diverse ingrepen die in de loop der jaren als ‘lapmiddel’ werden gedaan, werden rigoureus onder handen genomen en alles werd in één herkenbare, eigentijdse bouw, vormgeving en inrichting omgetoverd.

Kroon op het werk
In 1977 werd een omvangrijke uitbreiding gerealiseerd met maar liefst 55 nieuwe kamers aan de achterzijde van het pand, gebouwd op en achter de bestaande buurpanden. Zo ontstond ook een ‘tweede voorzijde’, de speciale toegang voor de hotelgasten, die direct voor de deur konden uitstappen en parkeren in de eigen parkeergarage. In 1984-1985 volgde nog een grote uitbreiding aan de achterzijde, toen zich wederom een minieme kans voordeed. De ‘jonge Tonny’, toen inmiddels al 60 jaar, gaf opnieuw blijk van zijn grote creativiteit door deze kans te zien, een plan te bedenken en met zijn aannemer uit te voeren. De basis van zijn idee was een erfpacht op een aangrenzend perceel voor de duur van duizend jaar (‘Daar hebben we voorlopig dus geen omkijken naar!’, zei Tonny). Om vervolgens in 1987 de kroon op zijn werk te zetten met zijn laatste, gigantische verbouwing: de gehele voorzijde van het pand over alle verdiepingen en achterliggende delen werd verwijderd en geheel vervangen door nieuwbouw. De oorspronkelijke voorgevel kwam terug in zijn volledige authentieke vorm, geheel volgens afspraak met de gemeente. Een bijna ongelooflijke prestatie. Tegelijkertijd vond ook de restauratie plaats van de historische, gothische kelder, op een zodanig vakkundige wijze dat je je daar nu direct in de 15e eeuw waant.

Internationale grandeur
Ondanks het feit dat er sinds 1987 geen grote verbouwingen meer hebben plaatsgevonden heeft de directie van Hotel Central zeker niet stil gezeten in de afgelopen decennia. Continu is er vernieuwd en verbeterd in de hotelkamers, in de zalen, restaurants, bars en facilitaire ruimtes. Het resultaat mag er zijn: een hotel van internationale allure. Maar liefst 125 luxe kamers, 12 multifunctionele zalen, restaurant (De Leeuwenborgh) , brasserie (Central) en 2 bars (Tony’s Bar en De Moriaen). En natuurlijk niet te vergeten de fitness ruimte op de bovenste verdieping met een uniek uitzicht over de binnenstad en op de Sint Jan. Een betoverende plek, waar je ’s avonds laat in het donker met een drankje in de lounge fauteuils samen met je geliefde heerlijk kunt zwijmelen onder de sterrenhemel.

Topniveau: Hotel of the Year!
Een hotel van topniveau, dat mag wel blijken uit de uitverkiezing tot European Hotel of the Year van Golden Tulip. Niet éénmaal maar zelfs tweemaal: in 2000 en in 2013! Maar ook in dit digitale tijdperk staat Hotel Central haar mannetje, getuige de volgende Awards verkregen in 2015: Award of Excellence van Booking.com en de awards voor ‘beste hotel’ volgens Hotelspecials.nl en Hotels.nl. Dat dankt Hotel Central niet alleen aan haar hoogstaande kwaliteit en faciliteiten, maar vooral ook aan het persoonlijke en gastvrije karakter. De bourgondische inslag waarmee het hotelpersoneel de gasten omringt en perfect naar de zin maakt. Niet opvallend aanwezig maar juist gedistingeerd met veel warmte en zorg.

Gouden Green Key
Duurzaamheid is een belangrijke factor in het bedrijf van de familie Rademaker. Zij streeft ernaar het uiterste te doen om ervoor te zorgen dat de volgende generatie moet kunnen profiteren van de huidige manier van werken. Dat is een verplichting die de huidige generatie Rademakers zich oplegt ten opzichte van haar volgende generatie. Dit uit zich in de waardering van Green Key, het duurzaamheidskeurmerk. Sinds jaar en dag houdt Central zich bezig met duurzaam en verantwoord ondernemen. Na een zeer uitgebreide controle zijn wij wederom officieel gecertificeerd met het Greenkey label, en nog wel het hoogst haalbare namelijk GOUD!

Jheronimus Bosch
In het jaar, 2016, waarin de 500ste sterfdag van de bekende schilder Jheronimus Bosch uitbundig gevierd wordt, heeft ook het Bossche Hotel Central reden genoeg om dit te vieren. Jheronimus werd immers geboren en groeide op in de directe omgeving van het pand De Leeuwenborgh, aan de Markt in Den Bosch. Waarschijnlijk speelde de kleine Jeroen nog aan de voet van de ingang van het pand, wellicht hingen er ooit nog schilderijen van hem. Wie zal het zeggen? Nu kijkt de gast van Hotel Central aan de voorzijde uit op het grote standbeeld van Jeroen op de Markt. En brengt Hotel Central een speciaal eerbetoon aan hem in haar eigen Jeroen Bosch zaal, die speciaal voor dit jubeljaar is voorzien van muurschilderingen geïnspireerd op het werk van Jeroen Bosch.

‘Jazz hotel’
De familie Rademaker heeft naast het hotelwezen nog één andere grote hobby: jazz! Al in 1975 begon Central met jazzconcerten. Elke maandagavond was er een live concert, waarbij grote namen als Jean ‘Toots’ Thielemans en Louis van Dijk frequent optraden. Volgens de ‘Bossche courant’ groeide Central in die tijd uit tot ‘een jazzclub met muziek van hoogstaand peil, subliem spel en ovationeel applaus’. Dat kon niet voorkomen dat er rond de jaren negentig een tijdelijke inzinking kwam in de aandacht voor deze avonden. In 1998 herintroduceerden de jazz-fanaten Tonny en dochter Karin Rademaker de jazz-avonden opnieuw, nu op elke eerste vrijdagavond van de maand. Nu al bijna twintig jaar brengen jazzformaties met klinkende namen het publiek tot soms wel extatische hoogte. Bekende namen hierbij zijn Bert Boeren, Frits Landesbergen, Martijn van Iterson, Frits Kaatee, Coen van Orsouw en vele anderen.

Rode rozen
Elk jaar op de donderdag voor Carnaval ondergaat Hotel Central een grote metamorfose. Het hotel wordt dan omgevormd tot het domein ofwel het Zomerpaleis van Z.K.H. Prins Amadeiro Ricosto di Carnavallo, Ridder van het Reksam, Heer en Meester van Oeteldonk en deszelfs omliggende watervrije moerassen en zandwoestijnen enz., enz., enz., de heerser over Oeteldonk (‘s-Hertogenbosch) tijdens de drie dagen van carnaval. Drie nachten overnacht de hoogheid dan in zijn Zomerpaleis, overdag vieren de Bosschenaren daar in grote getale feest. Het zou zo maar kunnen gebeuren dat u op woensdagochtend na Carnaval geheel in stijl naar het bekende carnavalslied van Bosschenaar Wim Kersten ‘woensdagmorgen krijg je rode rozen’ gewekt wordt.

Zilver
In de loop der jaren heeft de directie van Hotel Central een omvangrijke verzameling tafelzilver aangelegd. Het betreft hier niet alleen zilveren bestekken in diverse soorten uitvoeringen, maar ook koffiepotten, theekannetjes, soepkommen en –terrines, bloemenvazen, escargotangen en kreeftenhaken, sauskommen en groenten schaaltjes. Daarnaast bestaat de verzameling uit een omvangrijke schakering aan tafelzilver in de vorm van dieren. Eén van de topstukken van de gehele collectie is een verkleinde uitvoering van de kathedrale basiliek Sint-Jan in een schaal van 1:800.

Kunst
Naast de zilvercollectie beschikt Hotel Central ook over een collectie kunst in eigen bezit. Bekend zijn de schilderijen die kunstenaar ‘Hakkie’ van Rosmalen speciaal voor Hotel Central geschilderd heeft. Hierbij gaat het om muurschilderingen, schilderijen en prenten die gebruikt werden voor de versiering van de menu’s. Daarnaast toont Central een aantal van haar beelden van groot formaat van de kunstenaar Michiel van der Sommen.

Illustere voorgangers
Hoewel elke gast voor Hotel Central even belangrijk is, heeft het hotel in de loop der jaren een groot aantal bekende mensen welkom mogen heten: op woensdag 28 juni 1911 was de eer aan vliegenier Henri Bakker, na zijn 8 minuten durende rondvlucht boven ’s-Hertogenbosch. In de jaren 1905, 1913 en 1994 was er koninklijk bezoek in de persoon van respectievelijk Koningin Emma, Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik en van Koningin Beatrix. Charles Aznavour en Geraldine Chaplin brachten de nacht door in het hotel, evenals Gorge Guillermo, Joseph Luns, Dries van Agt, componist en dirigent Sir David Willcocks en denkgoeroe David de Bono. Een speciaal plekje is er voor de schrijver Frederick Forsyth, die in zijn boek ‘De Onderhandelaar’ Hotel Central een plaats heeft gegeven. Voor de auteur was het stadscentrum van Den Bosch zo’n doolhof dat hij er in zijn boek een spelletje van maakte: wie als eerste bij de ingang van Hotel Central was, verdiende de hoofdprijs: een kamer in Central.

Zij allen behoorden tot de grote groep van Bosschenaren, reizigers en toeristen uit binnen- en buitenland. Voor velen van hen bleef het niet bij het eerste bezoek aan Hotel Central. Ook zij werden vrienden voor het leven van de familie Rademaker.

‘We willen ons onderscheiden. Als mensen ’s morgens wakker worden moeten ze direct het gevoel hebben dat ze in de Brabants hoofdstad zijn. En in het bijzonder in Hotel Central.’

Karin Rademaker